Col.laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya

La Fundació Inform està finalitzant les 27 accions formatives en el marc del projecte Compromís de Contractació 2017-2018 del Servei d'Ocupació de Catalunya i formant actualment amb la metodologia de la simulació d'empreses SEFED 381 persones aturades a Catalunya.

Els resultats del projecte Compromís de Contractació 2016-2017 a mes de juliol de 2017 és de 317 persones que ja estan treballant de les 418 persones aturades que van rebre formació a les nostres empreses simulades de Catalunya.

El Projecte SEFED utilitza la creació d'una empresa a l'aula del centre educatiu com a eina pedagògica per formar l'alumnat, de manera pràctica i transversal (learning by doing), en tasques administratives i de gestió empresarial, utilitzant la simulació d'empreses com a metodologia d'aprenentatge.

  • Aquesta empresa SEFED funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes, té relacions comercials amb altres empreses simulades arreu del món, comptabilitza operacions, controla tresoreria, paga impostos, gestiona els recursos humans i el departament de màrqueting, etc. 

  • L'alumnat s'integra en un context en el que es viu l'ambient laboral, i es donen les condicions d'una relació de treball que faciliten l'aprenentatge i l'entrenament de les situacions, tasques i processos habituals a la vida real. L'objectiu és aconseguir les competències de cada un dels llocs de treball.

  • Metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per mitjà de l'experiència: "aprendre fent, aprendre treballant" - learning by doing.

  • Formem persones d’acord a les necessitats del mercat de treball i de les empreses. 

Documents adjunts