El Patronat de la Fundació Inform està format per divuit entitats de Catalunya, totes elles interessades en la cerca d'estratègies innovadores i tirar endavant projectes en el marc del desenvolupament local i social. 

Aquestes entitats són els Ajuntaments de 

l'Escola Pia de Catalunya.