Competències de lideratge a la FP

La Fundació Inform participa en un projecte KA2 per fomentar les competències emprenedores a la formació professional, concretament en les famílies que apliquen la metodologia de la simulació d'empreses SEFED, durant aquest any 2019. L'objectiu final del projecte és desenvolupar un paquet d'eines per al professorat SEFED que pugui utilitzar per desenvolupar les competències i habilitats de l'alumnat de formació professional del SEFED.

Català