Seminari projecte FETLED a Lituània

El passat 17 de gener la Fundació Inform va assistir a la presentació del seminari de final del projecte FETLED a la ciutat de Vilnius, Lituània. En el seminari es va presentar l'eina que s'ha elaborat per millorar les competències de lideratge per l'alumnat de grau mig de FP SEFED. El seminari va consistir en una breu presentació dels objectius del projecte i en la presentació del material creat per avaluar i millorar les competències claus per aquest alumnat.